LỊCH SỰ KIỆN

Sắp xếp:
Sắp xếp:
 • 16/11/2023
 • 17:30, GMT +7

Sự kiện Thành viên Tháng 11

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 31/10/2023
 • 08:30, GMT +7

Diễn đàn Nữ Thành viên Hội đồng Quản trị 2023

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 20/10/2023
 • 17:30, GMT +7

Sự kiện Thành viên Tháng 10

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 22/09/2023
 • 17:00, GMT +7

Sự kiện Tháng 9 dành cho Thành viên

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 14/09/2023
 • 13:00, GMT +7

Train of Trainers Program: IFC Corporate Secretaries Toolkit

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 14/07/2023
 • 09:00, GMT +7

Directors Talk #10: Văn hóa Quản trị Công ty

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 26/05/2023
 • 09:00, GMT +7

Directors Talk #9: Ai hay AI trong HĐQT?

 • Trực tuyến -
 • 29/03/2023
 • 08:00, GMT +7

Đào tạo Chuyên môn VIOD

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 26/10/2022
 • 13:30, GMT +7

Tọa đàm "Tương lai ESG. Tương lai Việt Nam."

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 23/08/2022
 • 17:00, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên khóa DCP13

 • Sofitel Saigon Plaza - VIOD
 • 23/08/2022
 • 16:15, GMT +7

Công bố Kết quả Khảo sát thù lao HĐQT 2021

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 23/06/2022
 • 16:30, GMT +7

Lễ trao chứng nhận DCP9-10-11-12

 • Lotte Hotel Saigon - VIOD
 • 19/04/2022
 • 17:30, GMT +7

Lễ trao Chứng nhận cho Thành viên các khóa DCP8-9-10-11

 • Trực tiếp & Trực tuyến - VIOD
 • 04/03/2022
 • 10:00, GMT +7

IMP – Ra mắt Chương trình Thành viên Cá nhân

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 04/03/2022
 • 10:00, GMT +7

Directors Talk #3 - Công bố thông tin trên TTCK và vai trò của HĐQT

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 14/02/2022
 • 14:00, GMT +7

Chương trình ra mắt Mạng lưới ASEAN về Quản trị Khí hậu

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 10/12/2021
 • 14:00, GMT +7

Hướng tới tương lai - Vai trò HĐQT trong ESG & Tính bền vững

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 03/12/2021
 • 08:00, GMT +7

Khảo sát về Thù lao cho Thành viên Hội Đồng Quản trị 2021

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 26/11/2021
 • 10:00, GMT +7

Hội nghị trực tuyến về Quản lý Kinh doanh liên tục

 • Trực tuyến qua ZOOM - VIOD
 • 08/04/2021
 • 18:00, GMT +7

Lễ kỷ niệm 3 năm VIOD

 • TP Hồ Chí Minh -
 • 29/03/2019
 • 08:00, GMT +7

Vai trò của thư ký Công ty

 • 07/12/2018
 • 08:00, GMT +7

Quản trị Hướng tới Phát triển Bền vững

 • TP Hồ Chí Minh -